Vetovoiman laki on universaali lainalaisuus, jonka sisältö on se, että samankaltainen vetää puoleensa samankaltaista. Lähemmin tarkasteltuna kyse on asioiden värähtelytaajuuksista.

Käytännön tasolla ajatukset ja tunteet, joiden värähtelytaajuus on korkea, vetävät puoleensa asioita, ihmissuhteita ja tapahtumia, joilla myös on korkea ominaisvärähtely. Vastaavasti matalalla taajuudella värähtelevät ajatukset ja tunteet vetävät puoleensa matalalle värähtelytaajuudelle ominaisia kokemuksia.

Värähtelytasojen tarkempi analyysi on vaativa alue, mutta karkeana yleistyksenä voidaan sanoa, että positiiviset asiat ja tunnetilat värähtelevät korkealla taajuudella, negatiiviset puolestaan matalalla. Tässä muutama esimerkki käsitteistä, joiden värähtelytaajuus on hyvin korkea: rakkaus, ilo, rauha, kauneus, kiitollisuus, anteeksianto, totuus ja valaistuminen. Ihminen, jonka energiat ovat virittyneet näille taajuuksille, saavuttaa elämässään hyvää ilman ponnistelua, sillä hänen perusolotilansa heijastuu ympäröivään maailmankaikkeuteen ja materialisoituu hänelle takaisin päin koituvana siunauksena.

Aika ajoin ongelmaksi muodostuu tilauksen tekijän oman värähtelytaajuuden ristiriita tilauksen sisältöön nähden. Jos yrittää manifestoida jotakin sellaista, jonka värähtely on korkea, kuten rakkautta, rikkautta tai terveyttä, mutta oma värähtelytaajuus on matalampi, toive voi olla hankala tai mahdoton toteuttaa. Mikäli energioissa on paljon matalan värähtelyn aineksia, esimerkiksi käsittelemättömiä negatiivisia tunteita kuten kaunaa, tiedostamattomia traumoja, rajoittavia uskomuksia tai meneillään olevia vahingollisia ihmissuhteita, nämä tekevät haaveiden saavuttamisesta haastavaa, sillä matalat värähtelyt kutsuvat luokseen negatiiviseksi miellettäviä kokemuksia positiivisten sijaan.

Tämän vuoksi omien energioidensa tunteminen onkin ensiarvoisen tärkeää jokaiselle manifestointia opiskelevalle. Näin vältytään turhilta pettymyksiltä tilanteissa, joissa manifestointiprosessi ei näytä toimivan, vaikka kaiken tekisi prikulleen oikein.

Jos henkilön oma värähtelytaajuus vastaa tismalleen hänen havittelemansa asian värähtelytaajuutta, manifestoiminen on helppoa. Silloinkin, kun toive jää toteutumatta, syy siihen on hyvin looginen ja yksinkertainen: jos henkilön energioissa on jokin manifestointiprosessissa esitettävää kutsua vastustava värähtely, voimakkaampi näistä kahdesta voittaa.

Hyvä uutinen on se, että omia negatiivisia ajatuksia ja tunteita on mahdollista työstää ja muuttaa positiivisemmaksi. Ihmisaivot ovat hyvin joustavat ja oppivat helposti uutta. Tämä työskentely vaatii kenties sinnikkyyttä, ainakin allekirjoittaneen kohdalla, mutta lopussa kiitos seisoo, kun ihanien asioiden manifestoiminen muuttuu askel askeleelta helpommaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *