Monet rahaan liittyvistä rajoittavista uskomuksista ovat iskostuneet alitajuntaan lapsuusvuosina. Ihmissuvun riesana on lisäksi vielä astetta sitkeämpiä uskomuksia, jotka periytyvät kollektiivisessa muistissa edeltäviltä sukupolvilta tai heijastuvat kaikuina menneistä elämistä.

Esimerkkejä:

Raha on kaiken pahan alku ja juuri.

Tämä ja muut samantyyppiset uskomukset, jotka rinnastavat rahan ja pahan, ovat yleisempiä kuin ensinäkemältä ajattelisi. Ne toimivat vastustavana värähtelynä yltäkylläisyydelle ja sabotoivat tehokkaasti rahan virtausta vastaanottajan luo.

”Otsa hiessä tulee sinun leipäsi ansaitseman.

Rajoittavana uskomuksena voi toimia myös jokin syvään iskostunut suomalainen sananlasku. Sen perusajatuksena on, että raha on ansaittava kovalla työllä, ja on moraalisesti väärin saada sitä vastineeksi jostakin helposta ja mukavasta. Tämä ajatusmalli on vielä nykyäänkin hyvin vallitseva protestanttisen työetiikan vaikutuspiirissä, esimerkkinä Suomi.

Helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.

Vielä vanhempaa perua ovat raamatullliset uskomukset. Tämä uskomus näkyy siinä, miten vaikea monen on ottaa vastaan rahaa palveluksistaan, etenkin jos kyse on jostain lähimmäisen auttamiseen tai hengellisyyteen liittyvästä. Rahan vastaanottamista pidetään monesti korruptoivana, vaikka tämänhetkinen tosiasia maailmassa on, että jokaisen meistä täytyy ostaa tiettyjä hyödykkeitä pysyäkseen hengissä, toimi sitten millä alalla tahansa.

Edellä mainitun rajoittavan uskomuksen äärimmäinen muoto on köyhyysvala. Se ei ole enää vain uskomus vaan sitoumus, joka on solmittu kenties sukupolvia sitten, ja joka yhä vaikuttaa alitajunnan energioissa tuottaen valtavasti kitkaa suhteessa rahan vastaanottamiseen.

Voit testata itseltäsi näitä ja muita rajoittavia uskomuksia käyttäen soveltavan kinesiologian kehittämää menetelmää, lihastestausta. Kerron siitä tarkemmin seuraavassa postauksessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *