Rationaalisena itseään pitävällä nykyihmisellä on tapana samaistua tietoiseen mieleensä. Jos kuitenkin pyrkii ratkaisemaan kaikki elämänsä suuret kysymykset puhtaasti älyllä, päätyy monesti umpikujaan, sillä ihmisessä on paljon sellaista, mikä on järjelle täysi mysteeri. Itse olen tällaisessa tilanteessa joutunut pakon edessä kysymään, missä muualla vastaus sitten voisi olla, ja saanut avukseni erilaisia työkaluja tietoisuuden ja sitä ylläpitävien energioiden ymmärtämiseen.

Kuten edellisessä kirjoituksessani mainitsin, meidän on hyvä tuntea omat energiamme. Niin kuin käsite itsessään jo kertoo, tietoisen mielen energioihin kuuluvat vain ne ajatukset ja tunteet, jotka tiedostetaan. Tietoisen mielen on arvioitu kattavan vain noin 5–10 % ihmisolennon tietoisuudesta kokonaisuudessaan, kun taas loput 90–95% ovat alitajunnan hallinnassa.

Kun miettii kaikkia ihmiskehon ei-tahdonalaisia toimintoja kuten hengitystä, ruuansulatusta ja verenkiertoa, saa jonkinlaisen käsityksen siitä, miten paljon pinnan alla tapahtuu koko ajan, ilman että siitä tulee edes aavistuksenomaisesti tietoiseksi sanan varsinaisessa merkityksessä. Silti nämä asiat vaikuttavat koko ajan taustalla siihen, millaiseksi kokonaisuudeksi itse kunkin elämä muodostuu. Alitajuntaan ovat varastoituneena elämän varrella eletyt tunteet, kokemukset ja traumat. Lisäksi siellä pitävät majaa varhaislapsuudessa syvään iskostuneet uskomukset ja toimintamallit.

Tässä on pohjimmainen syy sille, miksi pelkkä positiivinen ajattelu, jota on viime vuosina paljon suitsutettu, ei riitä muuttamaan elämää paremmaksi. Usein ongelmana ovat juuri ne negatiiviset asiat, joita ei voida tai haluta tiedostaa mielen tasolla. Vaiennettuina, kiellettyinä, unohdettuina tai muilla tavoin kätkettyinä ne ovat silti osana kantajansa henkilökohtaista energiakenttää. Tästä syystä manifestoinnissa on mahdotonta huijata. Vetovoiman lain alla operoitaessa ei ratkaisevassa asemassa ole suinkaan vain se puoli energioista, joka näkyy päällepäin, vaan kokonaisuuteen vaikuttaa hyvin voimakkaasti myös kaikki se, mitä on syvällä näkymättömissä. Siksi alitajunnan tuntemus on yksi ratkaisun avaimista matkalla onnistuneeseen manifestointiin.

Alitajunta on tietoisuutemme feminiininen, intuitiivinen, irrationaalinen ja visuaalinen puoli. Se ei operoi logiikalla vaan ennemmin vapailla assosiaatioilla. Tietoinen mieli analysoi ja luokittelee, kun taas alitajunta muodostaa synteesejä ja luo yhteyksiä asioiden välille. Alitajunta ei kommunikoi meille etupäässä sanoilla vaan sen kieltä ovat esimerkiksi kuvat, symbolit, värit ja muodot. Alitajunnan kanssa kosketuksiin pääseminen vaatii käyttämään epäsovinnaisia lähestymistapoja, koska intuition kuunteleminen ja seuraaminen edellyttävät järjen heittämistä romukoppaan ainakin toisinaan.

Alitajunnan kuunteleminen on myös kehon kuuntelemista, sillä jos toisessa vaakakupissa on tietoinen mieli, alitajunta merkitsee vastaavasti nimenomaan kehon tietoisuutta. Usein tosin käy niin, että tulemme tietoisiksi kehossamme olevista asioista vasta kun jossakin on vikaa. Fyysinen sairaus on niin voimakas energeettinen häiriötila, että sen lähettämä signaali lävistää koko systeemin aina tietoiseen mieleen asti. Missään nimessä ei kuitenkaan ole kannatettavaa odottaa ensin sairauden puhkeamista, vaan oman kehon kuuntelun voi aloittaa heti tänään. Pian saa todennäköisesti huomata järisyttävillä tavoilla, miten viisas keho oikeasti on.

Menetelmiä, jotka auttavat omaan alitajuntaan tutustumisessa, on monia: esimerkiksi mietiskely, energiahoidot, Tarot-korttien käyttö, kehollinen ilmaisu ja taide eri muodoissaan. Seuraavat blogitekstini paneutuvat alitajunnan tuntemiseen vielä astetta yksityiskohtaisemmin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *