Onko elämä satunnaisgeneraattori, vai voiko jokainen itse vaikuttaa siihen, millä todennäköisyydellä tietyt asiat tapahtuvat juuri hänelle?

On yleisesti hyväksytty tosiasia, että joidenkin tapahtumien todennäköisyyksiä voidaan minimoida tai maksimoida suorittamalla oikeanlaisia edistäviä tai estäviä toimia. Esimerkiksi liikenneonnettomuuden todennäköisyyttä pystytään pienentämään vähentämällä riskitekijöitä tieliikenteestä. Vastaavasti onnistumisen todennäköisyyttä esimerkiksi jonkin urheilulajin kilpailusuorituksessa voidaan lisätä runsaalla harjoittelulla.

Sekä matemaattiset lainalaisuudet että ulkoiseen todellisuuteen vaikuttavat toimenpiteet hyväksytään siis selityksenä sille, miksi jotakin tapahtuu tai jää tapahtumatta. Mutta entäpä muut maailmankaikkeuden lait? Mitä jos ulkoisen todellisuuden sijasta vaikutetaankin henkilön sisäiseen todellisuuteen?

Todennäköisyys heittää kahdella nopalla kaksi kuutosta saadaan todennäköisyyslaskennan kaavalla (1/6)*(1/6)=1/36, joka vastaa pyöreästi 2,8 prosentin (%) todennäköisyyttä. Tilanne muuttuu kuitenkin täysin, jos otetaan käyttöön painotetut nopat. Tässä tapauksessa lopputulokseen ei vaikuta pelkästään satunnaisuus vaan myös painovoima, ja riippuen painotuksen määrästä kahden kuutosen todennäköisyys saattaa kivuta lähelle sataa prosenttia. Kun vastakkain ovatkin nyt todennäköisyys ja gravitaatio, jokainen voi omin neuvoin laskeskella, kumpi voima vaikuttaa lopputulokseen enemmän.

Asian voi yleistää koskemaan myös elämän tapahtumien satunnaisuutta. Rakentuuko elämän kokonaisuus kohdalle osuvista sattumista? Vai onko voimakkaampana selittävänä tekijänä ehkä sittenkin magnetismi, jonka voimalla tiettyjä kokemuksia vetää puoleensa enemmän kuin toisia? Itse olen todistanut niin käsittämättömiä sattumia, että niiden todennäköisyys on lottovoiton luokkaa, sekä hyvässä että pahassa. Täten vannon siis jälkimmäisen vaihtoehdon nimeen.

Miten sitten on mahdollista vetää puoleensa haluamiaan asioita? Henkinen mestari kykenee manipuloimaan todennäköisyyksiä tietoisuutensa voimalla. Hän valitsee haluamansa skenaarion ja vetää sen puoleensa onnistumisen tilastollisesta todennäköisyydestä välittämättä, hyödyntäen maailmankaikkeuden lakeja ja soveltuvien energioiden vipuvoimaa.

Ensisijaisen tärkeää tässä prosessissa on päättäväisesti eliminoida kaikki epäusko ja negatiiviset tunteet, ja elää unelmaansa todeksi kaikilla elämänalueilla. Negatiivisuudelle ei henkisen mestarin tietoisuudessa ole sijaa, sillä valitettavasti myös ei-toivottuja asioita voi manifestoida voimallisesti vastoin kaikkea todennäköisyyttä. Siksi omat energiansa on puhdistettava mahdollisimman tarkoin ja hylättävä kaikki negatiivinen painolasti, joka painottaisi todellisuuden noppia väärään suuntaan.

Tämä omien energioiden siivoaminen uuteen uskoon merkitsee monelle vuosien mittaista prosessia. Lopputulos on kuitenkin erittäin palkitseva. Kun itse säteilee kaunista ja positiivista energiaa ulospäin, saa osakseen todistaa ihmeellisiä ja ihania sattumia kiihtyvällä tahdilla.

Kuva: © Wizdaz / StockFreeImages.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *