Värähtelytaajuuden nostamisesta tuli syksystä 2012 alkaen korkein prioriteettini, mutta oli välttämätöntä suorittaa se hitaasti ja hallitusti. Sillä tavalla sopeutuisin korkeampaan värähtelyyn ja pystyisin myös ylläpitämään saavutetun tuloksen. Olin siihen asti monesti käyttänyt vipuvoimaa suorittaakseni nopeita nousuja, mutta se ei enää tulisi kysymykseen. Minulla ei ollut varaa pudota enää yhtään kertaa.

Eräänä yönä sain välähdyksenomaisen tiedon, että voidakseni saavuttaa haluamani asiat minun pitäisi värähdellä vähintään taajuudella 300. Mikä ihmeen kolmesataa, kummastelin. Hertsiä vai jotain muuta yksikköä?

Vastaus kysymykseeni saapui, kun törmäsin pian tämän jälkeen eräässä manifestointia käsittelevässä radiohaastattelussa työkaluun nimeltä Map of Consciousness (suom. tietoisuuden kartta). Sen on kehittänyt ja tuonut julki tietoisuustutkija David R. Hawkins kirjassaan Power vs. Force, ja siinä on kartoitettu tietoisuuden laajentumisen eri tasot logaritmisella asteikolla nollasta tuhanteen. Kutakin tasoa kuvastaa yksi sille ominainen perustunne.

Seuraavassa luettelen asteikon tasot suomennettuna:

1000 – ääretön tietoisuus

700+ – valaistuminen

600 – rauha

540 – ilo

500 – rakkaus

400 – järki

350 – hyväksyntä

310 – halukkuus

250 – neutraalius

200 – rohkeus

175 – ylpeys

150 – viha

125 – halu

100 – pelko

75 – murhe

50 – välinpitämättömyys

30 – syyllisyys

20 – häpeä

0 – nollapiste, pysähtyminen

Neutraalin yläpuolella tietoisuus on laajentunut, sen alapuolella taasen supistunut. Taso kolmesataa vastaisi asteikolla kohtaa, jossa ollaan juuri siirtymässä neutraaliudesta halukkuuteen ja laajentuneen tietoisuuden puolelle. Halukkuus on välttämätön mielentila muutoksen aikaansaamiseksi, ja sitä kohti minun oli siis pyrittävä.

Tässä oli juuri se työkalu, jota olin etsinyt. Se kykeni selittämään teoreettisesti elämässäni kokemani putoamiset, joille ei näyttänyt olevan mitään konkreettista syytä: olin pudonnut alaspäin nimenomaan tajunnan tasossa, värähtelytaajuudessa, vaikka putoamiseni eivät näkyneet suoranaisesti ulospäin.

Syksyllä 2012 aloitin hitaan kiipeämiseni asteikolla ylöspäin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *