Posts tagged "vastustava värähtely"

Vastustavan värähtelyn kerrokset

Manifestointi on pohjimmiltaan hyvin yksinkertaista: lähetä maailmankaikkeudelle värähtely, ja maailmankaikkeus vastaa tuomalla luoksesi sen fyysisen tai materiaalisen vastineen. Siinä tapauksessa, että olet lähettänyt värähtelyn mutta vastinetta ei kuulu, selitys on tässä: on olemassa jokin vastustava värähtely, joka on lähettämääsi värähtelyä voimakkaampi ja estää sinua saamasta tilaamaasi asiaa. Oma elämäni muuttui muutama vuosi sitten tapaustutkimukseksi siitä, miksen voi saada asiaa, jota halusin palavasti ja jonka puolelle alkulähdekin oli asettunut. Herra M....

0 0
Uskomuksia rahasta

Monet rahaan liittyvistä rajoittavista uskomuksista ovat iskostuneet alitajuntaan lapsuusvuosina. Ihmissuvun riesana on lisäksi vielä astetta sitkeämpiä uskomuksia, jotka periytyvät kollektiivisessa muistissa edeltäviltä sukupolvilta tai heijastuvat kaikuina menneistä elämistä. Esimerkkejä: ”Raha on kaiken pahan alku ja juuri.” Tämä ja muut samantyyppiset uskomukset, jotka rinnastavat rahan ja pahan, ovat yleisempiä kuin ensinäkemältä ajattelisi. Ne toimivat vastustavana värähtelynä yltäkylläisyydelle ja sabotoivat tehokkaasti rahan virtausta vastaanottajan luo. ”Otsa hiessä tulee sinun leipäsi ansaitseman.” Rajoittavana...

0 2
Ihmissuhteiden energiat

Mitä ihmissuhteet oikeastaan ovat? Arkipäivän kanssakäymisen keskellä ei aina kykene havaitsemaan niiden syvempiä tasoja. Oman elämäni merkillisyyksien ymmärtämiseen on auttanut paljon se tieto, että ihmissuhteet ovat pohjimmiltaan energeettisiä sopimuksia toisten kanssa. Teemme siis jonkun kanssa diilin siitä, että yhdistämme voimamme saadaksemme aikaan jotakin. Samalla muodostamme energeettisiä siteitä ja kiinnikkeitä näihin ihmisiin. Joskus nämä diilit tuovat meille etua, joskus haittaa. Parhaimmassa tapauksessa kaikki osapuolet voittavat. Toisinaan toinen osapuoli vie itselleen kaiken...

0 1
Vetovoiman laki

Vetovoiman laki on universaali lainalaisuus, jonka sisältö on se, että samankaltainen vetää puoleensa samankaltaista. Lähemmin tarkasteltuna kyse on asioiden värähtelytaajuuksista. Käytännön tasolla ajatukset ja tunteet, joiden värähtelytaajuus on korkea, vetävät puoleensa asioita, ihmissuhteita ja tapahtumia, joilla myös on korkea ominaisvärähtely. Vastaavasti matalalla taajuudella värähtelevät ajatukset ja tunteet vetävät puoleensa matalalle värähtelytaajuudelle ominaisia kokemuksia. Värähtelytasojen tarkempi analyysi on vaativa alue, mutta karkeana yleistyksenä voidaan sanoa, että positiiviset asiat ja tunnetilat värähtelevät...

0 14