Posts tagged "vastavoima"

Rekyyli

Rekyyli määritellään Wikipediassa näin: aseen laukaisusta syntyvä luodin liikesuunnan suhteen vastakkaissuuntainen liike, jonka liikemäärä on yhtä suuri kuin luodin tai vastaavan projektiilin saama liikemäärä Toisin sanoen rekyyli viittaa siihen, että ase laukaistessa ”potkaisee” takaisin. Energiat eivät aina toimi suoraviivaisesti, ja siksi energioiden maailman lainalaisuudet ovat joskus vaikeita ymmärtää ja valjastaa hyötykäyttöön. Logiikan jäljille pääsee kuuntelemalla intuitiotaan, jolloin kokonaisuus alkaa hahmottua pala palalta. On olemassa mekanismeja, jotka lyhyellä aikavälillä kääntävät energiavirtoja...

0 1