Posts tagged "selväkuuloisuus"

Selväaistit

Selväaistit ovat kykyjä, joilla aistitaan energioita. Ne vastaavat fyysisiä aisteja, mutta eivät toimi välttämättä suoraan aistinelinten välityksellä, vaan aistija saa niiden välittämän tiedon vaikutelmina mieleensä. Vaikutelmat voivat olla niin näkö-, kuulo-, kuin tuntoaistimuksiakin, tai jopa hajuja ja makuja (harvemmin). Selväaistit tuovat tärkeää tietoa hengen maailmasta, jos niille vain haluaa olla vastaanottavainen. Selvänäköisyys on yleisimmin tunnettu selväaisti. Siinä tieto saapuu näköaistin välityksellä: erilaisina unina, näkyinä tai symboleina. En ole koskaan pitänyt...

5 5