Posts tagged "irti päästäminen"

Irtautuminen

Keplottelin itseni vapaaksi ulottuvuuksienvälisestä häirinnästä, otin loparit töistäni entiteettien palveluksessa. Samassa tapahtui jotakin, mihin en uskonut enää ikinä kykeneväni: pystyin päästämään irti M:sta. Kuuntelemastani Eve Lorgenin haastattelusta sain arvokkaan tiedon, että negatiiviset entiteetit leikkivät joskus cupidoa ja punovat energeettisiä siteitä pahaa-aavistamattomien pariskuntien välille. Nähdäkseni on ilmiselvää, että minulla oli sydänchakrasta lähtevä yhteys M:iin, mutta ei päinvastoin, koska olin rakastunut häneen mutta hän ei minuun. Hänen puoleltaan taas oli olemassa vahva...

0 1
Wound around the axis

Wound around the axis on ilmaus, joka viittaa pyörän akselin ympärille tiukasti kiertyneeseen nauhaan. Manifestoinnista puhuttaessa tämä ilmaus kuvaa äärimmäisen kireyden ja syvän epätoivon tilaa, josta käsin toivottujen asioiden manifestointi on lähestulkoon mahdotonta. Tällainen henkinen tila syntyy, kun jonkun energiat ovat suurelta osin äärimmilleen venyneinä ja lukittuneina yksittäisen asian, esimerkiksi traumaattisen kokemuksen, ympärille. Akselin ympärille kietoutuminen on irti päästämiselle täydellinen toisen ääripään vastakohta. Itselleni tämä mielikuva tiukasti akselin ympärille kiertyneestä...

0 0