Posts tagged "energeettinen prostituutio"

Energeettinen prostituutio

Energeettinen raiskaus Toisen ihmisen energiakenttään on mahdollista puhkaista aukko, jonka kautta voi kytkeytyä hänen elinvoimaansa ja vahingoittaa sitä. Tällöin syntyy aina energeettinen haava eli trauma, jonka kohdalla energiakenttä on vioittunut ja vuotaa. Se on myös altis uusille iskuille. Auran puhkaiseminen on luonteeltaan energeettinen raiskaus. Se voi tapahtua fyysisen raiskauksen tai väkivallanteon yhteydessä; kaikki teot, joilla tunkeudutaan toisen ihmisen kehoon ilman lupaa, ovat myös luvattomia penetraatioita hänen energiakenttäänsä. Fyysinen tunkeutuminen ei...

0 2