Posts tagged "alitajunta"

Tarot alitajunnan peilinä

Tarot-pakka muodostuu seitsemästäkymmenestäkahdeksasta kortista. Se jakautuu kahteen osaan: Suurten salaisuuksien kortteihin, joita on 22, ja Pienten salaisuuksien kortteihin, joita on 56. Kukin suurten salaisuuksien korteista kuvaa jonkinlaista arkkityyppistä hahmoa tai asiakokonaisuutta. Pienten salaisuuksien kortit puolestaan jakautuvat neljään maahan. Sauvat, Maljat, Miekat ja Lantit edustavat kukin yhtä neljästä elementistä. Sauvojen elementti on tuli, joka kuvastaa puhdasta elinvoimaa. Maljat edustavat vesielementtiä ja peilaavat tunteita ja alitajuntaa. Miekat ovat ilman elementin tunnus, mielen...

0 1
Alitajunnan dynamiikka

Me ihmiset olemme kaikki manifestointiautomaatteja, ja maailman meno ulkopuolella on sisäisen todellisuutemme juoksevaa, dynaamista ilmentymää. Jos joku ei luo omaa elämäänsä tietoisesti ja harkiten, alitajunta luo sen hänen puolestaan, mutta lopputulos ei tällöin ole kontrolloitavissa. Se, minkälaiseksi elämä muodostuu alitajuisessa ohjauksessa, riippuu siitä, minkälaisen alitajuisen ohjelmoinnin on osakseen sattunut saamaan. Ohjelmoinnilla tarkoitan kaikkia lukemattomista toistoista syntyneitä toimintamalleja ja uskomuksia, joita painetaan alitajuntaan etenkin varhaisien elinvuosien aikana. Toistot synnyttävät toimintamallin, ja...

0 2
Tunne energiasi

Rationaalisena itseään pitävällä nykyihmisellä on tapana samaistua tietoiseen mieleensä. Jos kuitenkin pyrkii ratkaisemaan kaikki elämänsä suuret kysymykset puhtaasti älyllä, päätyy monesti umpikujaan, sillä ihmisessä on paljon sellaista, mikä on järjelle täysi mysteeri. Itse olen tällaisessa tilanteessa joutunut pakon edessä kysymään, missä muualla vastaus sitten voisi olla, ja saanut avukseni erilaisia työkaluja tietoisuuden ja sitä ylläpitävien energioiden ymmärtämiseen. Kuten edellisessä kirjoituksessani mainitsin, meidän on hyvä tuntea omat energiamme. Niin kuin käsite...

0 1