Kun tunkeuduin syvälle omiin energioihini vastauksia saadakseni, kärsimyksen perimmäiseksi lähteeksi paljastui sotatrauma kaikkine johdannaisvaikutuksineen. Sotatrauma on luonteeltaan hyvin samantyyppinen kuin yksilön kokema raiskaus- tai insestitrauma, mutta se vaikuttaa koko kansakunnan tasolla. Siksi sen seurauksetkin ovat vakavia ja läpäisevät koko yhteiskunnan.

Vaikka rauhanaikaa on kestänyt jo yli 70 vuotta, koko Suomi on edelleen sotatrauman runtelema. Jokainen perhe ja suku, jonka vanhimmat sukupolvet ovat joutuneet kokemaan sodan kauhut, kärsii siitä tieten tai tietämättään. Nähdäkseni traumatisoituminen ilmenee muun muassa synkkyytenä ja vetäytyvyytenä, joita pidetään jonkinlaisina suomalaisen mielenlaadun ominaispiirteinä. Pahimmillaan sotatrauma manifestoituu syvänä masennuksena, alkoholismina ja väkivaltana, jotka nekin vaivaavat yllättävän suurta osaa tästä kansakunnasta. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla, jos tämä trauma saataisiin purettua Suomen kansan kollektiivisesta mielestä.

Jos ajatellaan, että isovanhemmat ovat sotineet ja heidän lapsensa jälleenrakentaneet Suomen, vasta kolmas sukupolvi eli lapsenlapset (joihin itsekin kuulun) ovat saaneet tarpeeksi etäisyyttä akuuttiin hätätilaan, jotta voivat alkaa hiljalleen puhdistaa sotatraumaa energioistaan. Varmasti työtä riittää vielä neljännellekin polvelle (mukaan lukien omat lapseni).

Kiinnostavana vertailukohtana toimii lainaus Vanhasta testamentista:

”Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista.” (5. Moos 5:9)

Tässä puhutaan sukupolvien yli siirtyvästä traumasta jos mistä. Itse aion omalta osaltani tehdä kaiken sotatrauman puhdistamiseksi omista ja sitä kautta koko Suomen energioista.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *