On olemassa kahta erityyppistä voimaa, joita on suomenkielisillä termeillä hankala erotella, mutta englanniksi nämä käsitteet ovat power vs. force. Ensiksi mainitun merkityssisällöt viittaavat voimaan, valtaan ja energiaan, jälkimmäisen puolestaan voimaan, pakkoon ja väkivaltaan. Voimalla on siis kaksi puolta, joista ensin mainitun katson olevan luonteeltaan vahvemmin naisellinen, jälkimmäisen puolestaan enemmän miehinen.

Tarkoitus ei ole asettaa näitä voimia paremmuusjärjestykseen tai väittää, että ne ovat tiukasti sukupuolittuneita. Riippumatta siitä, oletko mies vai nainen, käytät näitä molempia voimia luoviessasi elämän läpi. Länsimainen kulttuuri on kuitenkin väheksynyt voiman naisellista puolta, ja sen takia monet – niin naiset kuin miehetkin – ovat kadottaneet kosketuksensa siihen. Omana missionani näen tämän unohdetun voiman palauttamisen ihmisten tietoisuuteen.

Naisellinen voima on sisäistä voimaa ja hehkua. Toisin kuin miehinen voima, se ei pohjaudu fyysiseen ylivoimaan. Naisellisesta voimasta puhuttaessa on sisällytettävä mukaan myös seksuaalinen viehätysvoima, sillä se on olennainen osa naisellista hehkua. Kun kauneus ja viettelevyys yhdistetään nokkeluuteen ja viekkauteen, ne muodostavat yhdessä pettämättömän kombon, joka on naisellisen voiman vahvimpia salaisia aseita.

Näiden ohella naiselliselle voimalle tyypillinen erityistaito on vipuvoiman käyttö. Siinä missä miehinen voima kykenee tehokkaasti fokusoimaan, supistamaan ja lävistämään, naisellinen voima pyrkii luomaan, virtaamaan ja laajentumaan. Miehisen voiman valttina on se, että sillä pystyy runnomaan läpi haluamiaan päämääriä ajankohdasta ja vastarinnan määrästä riippumatta. Naisellinen voima sen sijaan käyttää toisenlaista lähestymistapaa: se ratsastaa aina kulloisellakin hetkellä vahvimmillaan olevien energiavirtojen aalloilla ja vivuttaa niiden avulla itsensä tavoiteltuun päämäärään vaivattomasti.

Vivuttamisen kääntöpuolena on sen toisinaan heikko ennustettavuus ja mitattavuus; sykleillä ratsastajan on luotettava tunteeseen ja vaistoon ja heittäydyttävä virtaan aina oikealla hetkellä. Tämä lähestymistapa vaikuttaa miehisen voiman näkökulmasta irrationaaliselta, koska se ei perustu rationaaliseen järkeen vaan syvempään viisauteen ja ymmärrykseen ympäröivistä näkymättömistä energioista. Vipujen sijaintia ja suuntaa ei ole mahdollista nähdä; ne voi vain tuntea. Siksi naisellinen voima on pohjimmiltaan tunteiden voimaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *