On olemassa positiivista sisäistä puhetta, ja on olemassa negatiivista sisäistä puhetta. Näistä kahdesta ensiksi mainittua on kiistattoman hyödyllistä oppia käyttämään oman elämänsä luomisessa.

On kuitenkin olemassa myös tila, jossa sisäistä puhetta on niin vähän, että kykenee kuulemaan oman mielensä pohjalla olevan hiljaisuuden. Olen päässyt tähän tilaan käsiksi äskettäin, ja se tuntuu todella hyvältä.

En itse asiassa edes tiennyt, että tällaista hiljaisuutta on olemassa. Siihen käsiksi päästäkseni minun piti läpikäydä monia vaiheita.

Matkallani tähän pisteeseen olen karsinut mielestäni pois kaiken kohinan, kaiken sellaisen, mikä ei enää palvele minua. Kaikki sellainen sisäinen puhe, jonka kuunteleminen ei vie tavoitteitani kohti, saa jäädä taka-alalle ja vaieta vähitellen kokonaan.

Hiljainen mieli on myös tyyni mieli. Tiedän, että sisäisestä tyyneydestä käsin on helppo manifestoida hyviä asioita; se on asioiden luonnollinen tila. Se on minun luonnollinen tilani.

Tervemenoa, kohina. On ihanaa, kun mielessä on hiljaista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *