Miehinen energia on luonteeltaan aktiivista, sillä on fokus ja suunta. Naisellinen voima on puolestaan passiivista, vastaanottavaa. Perinteinen yhdyntä on täydellinen analogia tälle kahden erinapaisen voiman vastakkaisasetelmalle.

Tärkeintä tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta on ymmärtää, että miehinen voima on luonteeltaan työntävää, naisellinen taas vetävää. Jos jotakin halutaan saavuttaa miehistä voimaa käyttäen, sitä tavoitellaan ja sen luo etsiydytään aktiivisesti. Jos taas haluaa käyttää naisellista voimaa tavoitteen saavuttamiseen, menestyksen salaisuus on pysyä paikallaan, virittäytyä oikealla tavalla ja vetää puoleensa haluttu asia.

On siis olemassa pohjimmiltaan kaksi tapaa onnistua: jahdata menestystä tai manifestoida se. Vain ensiksi mainittu, luonteeltaan miehinen taktiikka on yleisesti hyväksytty. Jälkimmäinen vaatii Vetovoiman lain, värähtelyn, visualisaation ja tunteen voiman ymmärtämistä, mutta on oikein käytettynä äärimmäisen tehokas.

Kumpaa tahansa voimaa, niin naisellista kuin miehistäkin, voidaan myös käyttää väärin, niin että se sabotoi tavoitteen saavuttamista. Miehisen voiman avulla voidaan jahdata vääriä asioita, ja naisellisen voiman avulla voidaan työntää kauemmas tavoitteita, joista unelmoitiin. On tärkeää tuntea itsensä, niin että osaa asettua linjaan oman voimansa kanssa ja käyttää sitä hyödyksi.

Ovi, joka aukeaa vain toiseen suuntaan, voidaan avata niin vetämällä kuin työntämälläkin – mutta sitä on lähestyttävä oikeasta suunnasta. On hyödytöntä runnoa kohti tavoitettaan vääränsuuntaisella voimalla.

Kumpaa voimaa sinulla on luonnostaan enemmän, naisellista vai miehistä?

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *