Matrix (1999) on, vielä enemmän kuin tieteiselokuva, dokumentti ihmisen tietoisuuden tilasta. Se kertoo vertauskuvallisesti, miten näkyvä todellisuus rakentuu. Elokuvassa todellisuuden paljastetaan olevan pohjimmiltaan elävän tuntuinen tietokoneohjelma, johon on koodattu tietyt suunnittelijan valitsemat ominaisuudet. Ihmiset luulevat tätä virtuaalisesti ylläpidettyä todellisuutta oikeaksi elämäkseen ja tyytyvät siihen, vaikka ovat oikeasti järjestelmän vankeja. Päähenkilön tehtäväksi jää heidän vapauttamisensa.

Matrixissa ihmiset ovat vankeina oman mielensä sisällä, sillä he eivät kykene erottamaan aisteilleen tarjottua virtuaalista syötettä aidosta todellisuuskokemuksesta. Uhkan järjestelmälle muodostaa elokuvan sankari, joka murtautuu keskusyksikköön tarkoituksenaan tuhota keinotodellisuus. Matrixin näkökulmasta kaikkein vaarallisin ja voimakkain on hän, jolla on pääsy koodiin ja mahdollisuus muuttaa sitä.

Juuri niin asia on myös meidän kohdallamme, sinun ja minun. Todellisuuden takana on energiasta rakentuva matriisi, koodi. Jos pääsee käsiksi koodiin, pystyy muovaamaan todellisuuden kudosta haluamansa kaltaiseksi. Miten koodia todellisuuden takana sitten käytännössä pääsee muokkaamaan? Vastaus tähän on aivoissamme. Koska ei ole mahdollista yhtä aikaa sekä kirjoittaa uusiksi koodia että tarkastella prosessin valmista lopputulosta, jähmettynyttä todellisuutta, aivomme vuorottelevat näiden kahden tilan välillä – luomisen ja luodun tarkastelun. Emme kuitenkaan huomaa tätä vuorottelua kovin helposti.

Ihminen operoi normaalissa keskittyneessä valvetilassa pääsääntöisesti beta-aivoaalloilla (taajuus 16-25 hertsiä). Koodaamisen aikana olennaisessa osassa on kuitenkin tätä huomattavasti hitaampi theta-aivoaalto (taajuus 4-8 Hz), joka asettaa aivomme rentoon moodiin. Theta on vallitseva aivoaalto lapsuudessa. Juuri tästä syystä lapsena maailma tuntuu sadunomaiselta – mielikuvitusta ja todellisuutta on vaikea erottaa toisistaan. Aikuisen aivot ovat thetassa juuri ennen nukahtamista, kevyessä unessa ja juuri heräämisen jälkeen. Jos aikuisena harjoittaa aivojaan rentoutumaan theta-taajuudelle myös valvetilassa, todellisuus muuttuu juoksevammaksi ja helpommin muokkautuvaksi. Esimerkiksi joogit pääsevät pysyvästi tällaiseen mielentilaan harjoittamalla mietiskelyä vuosien ajan.

Koska matriisi on energiaa, sille on kommunikoitava energian välityksellä. Kun aivot ovat rentoutuneessa tilassa ja siten avoimena vuorovaikutukselle matriisin kanssa, koodiin on helppo syöttää muutoksia. Se tapahtuu manifestointiprosessin ensimmäisen vaiheen kautta: visualisoimalla haluttu muutos. Olennaisen tärkeää on tietää, minkä osan koodista aikoo kirjoittaa uudestaan, ja millä uudella komennolla haluaa sen korvata. Tämän asian tajuttuaan jokainen ihminen voi olla oman elämänsä koodaaja.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *