Olen koulutukseltani teologi, mutta tämä kirjoitus ei edusta minkään kirkkokunnan kantaa. Havainnot, joita olen tehnyt vertaillessani ristiin Jeesuksen opetuksia ja maailmankaikkeuden lakeihin liittyvää tietoa, ovat omiani.

Jeesus Nasaretilainen oli henkinen mestari. On ilmeistä, että hän tunsi Vetovoiman lain toimintaperiaatteet ja pyrki opetuksillaan tuomaan niitä tavallisen kansan tietoisuuteen. On kuitenkin ollut erittäin haastavaa tuoda informaatiota niin huomattavalta valaistuneisuuden tasolta tavallisen antiikin ajan ihmisen käsityskyvyn piiriin.

Seuraavassa annan muutamia esimerkkejä Jeesuksen opetuksista, joissa hän selventää jotakin Vetovoiman lain erityispiirrettä.

”Älkää tehkö pahalle vastarintaa.” (Matt. 5:39)

Vastarinta on energian antamista asioille ja olosuhteille, joita ei haluta. Maailmankaikkeuden lakien näkökulmasta pahan vastustaminen vahvistaa pahaa, ei hyvää. Jeesuksen neuvo onkin se, että pahaan tulisi reagoida päästämällä irti, käyttäytymällä ikään kuin lyönnin tai varkauden kohteeksi joutuminen olisi samantekevää. Reagoimattomuus minimoi sen riskin, että vastarinnalla tulisi tilanneeksi maailmankaikkeudelta lisää pahaa, jota vastustaa.

”Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen.” (Matt. 6:34)

Murehtiminen on toimintaa, joka vetää Vetovoiman lain välityksellä puoleensa lisää saman matalan värähtelytaajuuden kokemuksia ja tuntemuksia. Huoli selviämisestä on antiikin ajan ihmisille ollut hyvin todellinen, mutta Jeesus pyrkii kääntämään huomion siihen tosiseikkaan, että murehtimalla huono tilanne muuttuu vain huonommaksi. Hän ehdottaa ratkaisuksi täydellistä uskonhyppyä, heittäytymistä Jumalan huolenpidon varaan.

”Uskosi on pelastanut sinut.” (Luuk. 17:19)

Jeesus ei ota tekemistään ihmeistä kunniaa itselleen, vaan lausuu usealle parantamalleen ihmiselle ylläolevat sanat. Uskomukset, aivan kuten ajatukset ja tunteetkin, koostuvat energiasta. Etenkin kollektiivisten uskomusten vääntömomentti on huikean suuri. Yleinen mielipide tuohon aikaan on monen sairauden kohdalla ollut se, että ne ovat parantumattomia. Kuitenkin ne ihmiset, jotka ovat uskaltaneet uhmata valtavirran uskomusta ja uskoneet sen sijaan, että Jeesus kykenee parantamaan heidän vaivansa, ovat mestarin voimakkaan energian myötävaikutuksella kyenneet manifestoimaan itselleen fyysisen paranemisen.

Jeesuksen opetuksissa on varmasti monia muitakin kohtia, joiden pääasiallinen tarkoitus on avata maailmankaikkeuden lakien toimintaa. Juuri nämä kohdat ovat kuitenkin puhutelleet itseäni, ja siksi nostin ne esille.

Kuva: © Rozmaryna | StockFreeImages

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *