Mielikuva ihmisverta imevästä vampyyrista on vain allegoria sille, mitä energioissa tapahtuu vähän väliä. Energiavampyyreille ominainen piirre on se, että he pystyvät käyttämään ravintonaan vain toisten elinvoimaa. Koska yhteys omaan alkulähteen energiaan on katkennut, mutta elossapysymisvietti on voimakkaana jäljellä, he kokevat pakottavaa tarvetta imeä energiaa muilta.

Normaali ihmisten välinen vuorovaikutus saa aikaan vastavuoroista energian kiertoa, mutta energiavampyyri vain ottaa antamatta mitään takaisin. Energiavampyyrin puraisemaksi joutuminen oireilee esimerkiksi väsymyksenä ja ärtymyksenä, jotka ilmenevät tällaisen henkilön seurassa tai välittömästi hänen poistuttuaan näköpiiristä. Yleensä intuitio kertoo selvästi, kun joku ihminen on erityisen raskasta seuraa, ja tämä viesti kannattaa ottaa vakavasti. Monesti energiavampyyrit sitovat toiset ihmiset itseensä erilaisilla velvoitteilla, syyllisyydellä ja muulla vastaavalla, koska muuten kukaan ei vapaaehtoisesti jatkaisi energiansa yksipuolista vuodattamista heille kovin pitkään.

Vampyyrimyyteillä on mielenkiintoisia yhtymäkohtia todellisuuteen. Vampyyrit eivät kestä auringonvaloa, koska se on häikäisevän puhdasta alkulähteen energiaa. Energiavampyyrit eivät pysty käyttämään sitä ravinnokseen, koska se on liian voimakasta ja kirkasta. He ovat oppineet elämään pimeyden kanssa, ja yhtäkkinen kirkas valo tai muu korkea värähtely (kuten rakkaus tai totuus) voi syöstä heidät epäjärjestykseen ja tuhoon.

Myytit tuntevat myös periaatteen, jonka mukaan vampyyrit eivät tule kutsumatta sisään. Juuri niin asia on, koska meillä on aina valta päättää, ketä päästämme energioihimme. Sen jälkeen, kun ei-toivotun vieraan on päästänyt sisään, hänestä voi olla vaikea päästä eroon, mutta kannattaa tiedostaa, että hänen on viime kädessä toteltava käskyä poistua, kun se esitetään tarpeeksi painokkaasti.

Minulla on ollut se ongelma, että olen niin empaattinen, että haluaisin auttaa kaikkia eläviä olentoja. Minun oli kuitenkin ennen pitkää pakko lopettaa lujalla päätöksellä energiavampyyreiden ”auttaminen”, tai muuten olisin vuotanut energeettisessä mielessä kuiviin. Toivon, että jokainen tekee tämän rajauksen omalla kohdallaan, koska silloin energiavampyyri joutuu selkä seinää vasten: joko tuhoutumaan omaan pimeyteensä tai taipumaan kasvuun ja opettelemaan, miten kytkeydytään takaisin alkulähteen energiaan.

Ymmärrän energiavampyyrin hädän, koska olen itsekin kokenut, miltä tuntuu vajota syvälle energiapulan aiheuttamaan mustuuteen. En kuitenkaan hyväksy toisten elinvoiman anastamista missään tapauksessa. Kun itse olin tilanteessa, jossa jokin imi lähes kaiken voimani tyhjiin, en suostunut panemaan vahinkoa kiertämään. Minun oli pakko keksiä jokin muu tapa vahvistua kuin elinvoiman ryöstäminen muilta, ja sellaiseksi muodostui henkinen kasvu.

Jos haluat eroon energiavampyyreista, tässä muutamia ohjeita: Mieti tarkkaan, ketä päästät sisään, ja pyydä kutsumattomia vieraita poistumaan. Ota riittävä turvaetäisyys henkilöihin ja tahoihin, joiden epäilet imuroivan energiaasi omiin tarkoituksiinsa. Huolehdi omasta hyvinvoinnistasi ja edellytä vastavuoroisuutta ihmissuhteissasi.

Kuva: Jasonjung | © StockFreeImages.com

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *