Energeettinen raiskaus

Toisen ihmisen energiakenttään on mahdollista puhkaista aukko, jonka kautta voi kytkeytyä hänen elinvoimaansa ja vahingoittaa sitä. Tällöin syntyy aina energeettinen haava eli trauma, jonka kohdalla energiakenttä on vioittunut ja vuotaa. Se on myös altis uusille iskuille.

Auran puhkaiseminen on luonteeltaan energeettinen raiskaus. Se voi tapahtua fyysisen raiskauksen tai väkivallanteon yhteydessä; kaikki teot, joilla tunkeudutaan toisen ihmisen kehoon ilman lupaa, ovat myös luvattomia penetraatioita hänen energiakenttäänsä. Fyysinen tunkeutuminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, vaan joskus sanat tai jopa ajatukset riittävät auran puhkaisemiseen. Mitä haavoittuvammasta kohteesta on kyse, sitä helpommin vahinkoa syntyy.

Energeettinen prostituutio

Energeettisen raiskauksen uhan välittömässä alaisuudessa elävä ihminen saattaa alkaa luovuttaa energiaansa potentiaaliselle raiskaajalle ennakkoon, kuin antaisi suojelurahaa mafiosolle. Hän myy omaa elinvoimaansa siinä toivossa, että välttyisi tuskalliselta yllätysiskulta, jossa tuo elinvoima viedään väkisin.

On helpompi myydä itseään kuin antautua otettavaksi väkisin, sillä vahinko on tällöin pienempi – mutta tuhoisaa se on joka tapauksessa. Ihmisellä on vapaa tahto, ja sen tahdon piiriin kuuluu sanoa EI! silloin kun omia henkilökohtaisia (henkisiä tai fyysisiä) rajoja loukataan. Energeettisessä prostituutiossa tahdon vapaus alistetaan raiskaajan fyysisen tai energeettisen ylivoiman alle.

Energeettinen prostituutio on pakon ja hädän sanelemaa, vaikka itselleen on usein pakko selittää antavansa energiaansa pois “vapaaehtoisesti”. Ihmissuhde, jossa tällaista tapahtuu, on loukku ja vankila, eikä asiaan usein autakaan mikään muu kuin fyysisen etäisyyden ottaminen raiskaajaosapuoleen.

Jos se tuntuu väärältä, se on sitä. Jos se tuntuu huoraamiselta, se on sitä. Kannattaa luottaa tunteeseen ja ottaa hatkat energeettisen prostituution tahraamasta ihmissuhteesta. Joskus se tarkoittaa suuria uhrauksia, mutta vapauden takaisin saamiseksi ne ovat monesti hintansa arvoisia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *