Dialyysi eli keinomunuaishoito on tarpeen silloin, kun munuaiset eivät toimi kyllin tehokkaasti kyetäkseen suodattamaan myrkyt ihmiselimistöstä. Energeettinen dialyysi on periaatteeltaan samankaltaista myrkkyjen suodattamista, jossa keinomunuaisen sijasta suodattimena käytetään toista ihmistä ja hänen energiakenttäänsä. Esimerkiksi se, että purkaa negatiiviset tunteensa toisiin, on energeettistä dialyysia.

Se, että jättää omat ongelmajätteensä muiden käsiteltäviksi ja siivottavaksi kysymättä heidän mielipidettään, ei tulisi kysymykseen fyysisessä maailmassa. Energioiden maailmassa se on kuitenkin vaikeammin todennettavaa ja melko helppoa, jos vastapuoli ei pysty huolehtimaan kunnolla omista rajoistaan.

Houkutus energeettiseen dialyysin käyttämiseen voi olla suuri, jos omaa painolastia on paljon ja lähipiirissä on joku sopivan suojaton kohde, johon voi kätevästi dumpata kaiken raskaan joutumatta itse kärsimään seuraamuksia teostaan. Seurauksia tällä tietenkin on, sillä onhan ilmiselvää, että kyseinen ihmissuhde ennen pitkää myrkyttyy, kun toinen käyttää toista likasankonaan.

Energeettisen dialyysin kohteena oleminen on hyvin kuormittavaa. Onneksi myös sille voi sanoa EI! ja sulkea omat rajansa, käännyttää ulkopuolelta tulevat saastekuormat jo portilta. Jokaisen tulisi olla tässä suhteessa omavarainen ja huolehtia itse itsensä puhdistamisesta, myös energeettisesti.

Toisen ihmisen myrkkyjen suodattaminen voi tuntua hänen auttamiseltaan, mutta pidemmällä tähtäimellä se ei sitä ole – sen sijaan auttaja tuhoutuu lopulta, mutta auttamisen kohde jatkaa entiseen malliin ja etsii uuden keinomunuaisen jostakin. Toivon, että kaikki empaattiset ihmiset lakkaisivat toimimasta lähimmäistensä dialyysikoneina, sillä joillekuille vasta omiin myrkkyihinsä tukehtuminen on riittävä vahva heräte alkaa toimia toisin.

Kuva: Sebikus | © StockFreeImages.com

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *