ThetaHealing

15 posts
Lihastestaus

Lihastestaus on itselleni ollut yksi kaikkien aikojen mielenkiintoisimmista löydöistä itsetuntemuksen kasvattamisessa. Se on soveltavan kinesiologian menetelmä, jonka avulla pystytään kysymään kysymyksiä suoraan alitajunnalta eli keholta itseltään. Testausta käytetään esimerkiksi sen toteamiseen, mitä rajoittavia uskomuksia ja kielteisiä tunteita alitajunnassa piilee. Kun ihminen toistaa ääneen väitteen, joka resonoi totena hänen alitajunnassaan, lihaksia ympäröivä sähkömagneettinen kenttä vahvistuu, ja tällöin myös lihaksen voima kasvaa. Jos taas ääneen sanotaan epätosi väite, lihaksen voima heikkenee. Lihaksen...

0 2
Uskomuksia rahasta

Monet rahaan liittyvistä rajoittavista uskomuksista ovat iskostuneet alitajuntaan lapsuusvuosina. Ihmissuvun riesana on lisäksi vielä astetta sitkeämpiä uskomuksia, jotka periytyvät kollektiivisessa muistissa edeltäviltä sukupolvilta tai heijastuvat kaikuina menneistä elämistä. Esimerkkejä: ”Raha on kaiken pahan alku ja juuri.” Tämä ja muut samantyyppiset uskomukset, jotka rinnastavat rahan ja pahan, ovat yleisempiä kuin ensinäkemältä ajattelisi. Ne toimivat vastustavana värähtelynä yltäkylläisyydelle ja sabotoivat tehokkaasti rahan virtausta vastaanottajan luo. ”Otsa hiessä tulee sinun leipäsi ansaitseman.” Rajoittavana...

0 2
Rajoittavat uskomukset

Rajoittavat uskomukset ovat alitajuisia, syvään juurtuneita negatiivisia ajatusmalleja, joista ei välttämättä ole lainkaan tietoinen. Ne syntyvät usein lapsuudessa, jolloin mieli operoi theta-aivoaalloilla ja on altis omaksumaan kyseenalaistamatta uusia asioita. Synnyttyään rajoittavat uskomukset voivat painua unholaan ja ilmetä vasta myöhemmällä iällä erilaisina ongelmina. Ne jarruttavat ja blokkaavat elämässä menestymistä. Vuonna 2012 minulla oli mielikuva itsestäni yleisesti ottaen varsin positiivisena ihmisenä. Kun tutustuin rajoittavan uskomuksen käsitteeseen, ajattelin ensin, että minulla ei varmaankaan...

0 3