Manifestointi

21 posts
Mieli hyvin, kaikki hyvin

Sain joskus tuntemattomasta lähteestä haltuuni nipun Sosiaali- ja terveysministeriön Mielekäs elämä -hanketta varten painatettuja postikortteja. Kortit olivat koululaisten kuvittamia muutamilla eri teksteillä, joista useampikin puhutteli minua. Laitoin jääkaapin oveen muistutukseksi kortin, jonka sanoma on keskeinen: ”Mieli hyvin – kaikki hyvin!” Tämä ajatus on yksinkertainen ja hieno – ja tosi. Manifestoinnin näkökulmasta on olennaista ymmärtää, että kaikki materiaalisen maailman asiat ovat olemassa aina ensin mielessä. Kaikki on olemassa ensin ajatuksena, ennen...

0 1
Magneettinen hyljintä

Vetovoiman laki on osa magnetismin lakien joukkoa. Magnetismi ei liity vain siihen, mitä vedämme puoleemme, vaan myös olennaisesti siihen, mitä työnnämme pois luotamme. Magneettinen hyljintä eli repulsio on ikään kuin vetovoiman toinen puoli. Se työntää kauemmas luotamme niitä asioita, joiden vastineita emme ole. Olen kokenut tilanteita, joissa tietoisesti tavoittelen jotakin päämäärää, mutta tunnen samanaikaisesti, kuinka negatiiviset tunteeni tai uskomukseni työntävät päämäärää loitommaksi, vaikka kuinka yritän juosta sitä kohti. Magnetismi on...

0 2
Todellisuus venyy ja paukkuu

Elin monta vuotta miehen kanssa, joka oli mestari kieltämään todellisuudesta ne osat, jotka eivät häntä miellyttäneet. Jos asiat menivät hyvin, se oli aina hänen ansiotaan, mutta jos huonosti, se oli järjestään muiden syytä. Syntipukki olin useimmiten minä. Koska nuo kasautuvat syytökset alkoivat tuntua aikaa myöten sietämättömiltä, aloin huomaamattani käyttää henkisiä kykyjäni todellisuuden venyttämiseen hänen mieleisekseen, jotta en saisi valituksia osakseni. Kumppanini järjenvastaiset vaateet, jotka olivat luonteeltaan sen tyyppisiä, että kakku...

0 0
Aivoaallot ja todellisuuden muovautuminen

Edellisessä kirjoituksessani käsittelin Jeesusta. Jatkan aiheen ympäriltä toteamalla, että uskon vahvasti aivoaaltojen selittävän sen, miten Jeesus kykeni Raamatussa kuvattuihin ihmeisiin. Ennen kuin palaan Jeesukseen, minun täytyy kuitenkin listata hieman yleisluontoisia faktoja aivoaalloista. Aivoaaltoja mitataan EEG:llä eli aivosähkökäyrällä, jossa taajuus ilmoitetaan hertseinä eli kierroksina sekunnissa. Normaali päivätajunta operoi beta-aivoaalloilla. Sen funktioita ovat ajattelu, tarkkaavaisuus, oppiminen ja keskittyminen. Suurin osa aikuisista toimii valtaosan ajastaan beta-taajuudella. Betan lisäksi on olemassa alfa-, theta-, delta-...

0 4
Jeesus ja Vetovoiman laki

Olen koulutukseltani teologi, mutta tämä kirjoitus ei edusta minkään kirkkokunnan kantaa. Havainnot, joita olen tehnyt vertaillessani ristiin Jeesuksen opetuksia ja maailmankaikkeuden lakeihin liittyvää tietoa, ovat omiani. Jeesus Nasaretilainen oli henkinen mestari. On ilmeistä, että hän tunsi Vetovoiman lain toimintaperiaatteet ja pyrki opetuksillaan tuomaan niitä tavallisen kansan tietoisuuteen. On kuitenkin ollut erittäin haastavaa tuoda informaatiota niin huomattavalta valaistuneisuuden tasolta tavallisen antiikin ajan ihmisen käsityskyvyn piiriin. Seuraavassa annan muutamia esimerkkejä Jeesuksen opetuksista,...

0 4
Loparit

Otin vähän aikaa sitten loparit työstäni Muiden Onni Oy:n palveluksessa. Olin yhtiön paras työntekijä, mestarirakentaja. Työsopimuksessani – jota en tietenkään ollut allekirjoittanut täydessä ymmärryksessä – oli ehtona se, että sain rakentaa onnea ainoastaan muille, en itselleni. Yhtiö yritti tietenkin kaikkensa estääkseen irtisanoutumiseni. Lahjonnasta siirryttiin muitta mutkitta kiristykseen ja uhkailuun, mutta mikään ei tepsinyt. Olin päätökseni tehnyt. Otin loparit tieten, että pärjäisin aivan hyvin ilman heitäkin, mutta he sen sijaan eivät...

0 1
Välttämismotivaatio

Välttämismotivaatio on halua päästä poispäin jostakin sen sijaan, että haluaisi jotakin kohti. Välttämismotivaatio on ongelmallinen lähtökohta oman elämän luomiselle, sillä se aiheuttaa monesti umpikujien manifestoimista. Ongelman ydin on fokuksen puute; jos et ole tietoisesti valinnut itsellesi selkeää päämäärää, ei mikään maailman mahti voi sinua sinne viedä. Välttämismotivaatio on oikeastaan Kristustietoisuuden vastakohta: Kristustietoisuuden ominaisuuksia ovat kristallinkirkas päämäärä ja sen saavuttamisessa käytettävä täydellinen fokus. Jos antaa huomiotaan ainoastaan sille, mitä ei halua,...

0 1
Negatiivisten tunteiden oikeat funktiot

Kuten olen aiemmin maininnut, on olemassa entiteettejä, jotka käyttävät ravinnonlähteenään ihmisten negativisia tunteita. Tämän vuoksi on tärkeä osata käsitellä omia negatiivisia tunteitaan oikealla tavalla, ettei antaisi lisää vettä niiden myllyyn. Negatiiviset tunteet ovat osa ihmisen normaalia kokemusmaailmaa, mutta alun perin vain siinä määrin kuin on tarpeen ja funktionaalista selviytymisen kannalta. Negatiivisten tunteiden ainoa mielekäs funktio on nähdäkseni varoittaa vaarasta, niin että tilanteeseen pystytään reagoimaan mahdollisimman nopeasti joko a) eliminoimalla uhka...

0 2
Murphyn laki on Vetovoiman laki

Se, mihin uskotaan, toteutuu ”Jos jokin voi mennä pieleen, se menee pieleen”, kuuluu Murphyn laiksi ristitty uskomus kansanomaisessa muodossaan. Murphyn laki on pessimismin airut, ja olevinaan pitävä todiste siitä, että maailmankaikkeus on pohjimmiltaan ihmistä vastaan. Ne, jotka uskovat Murphyn lakiin, saavat tietysti sen, mitä tilaavat: asioiden johdonmukaista pieleen menemistä. Vaikka se tarkoittaisikin ainaisia vastoinkäymisiä, niiden todistaminen luo tyydytystä, joka syntyy oikeassa olemisesta. Olen vain mietiskellyt, miksi ihmiset ovat valmiita uskomaan...

0 4
Sanan mahti

"Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala." Joh. 1:1 Minua ovat aina kiehtoneet nämä Johanneksen evankeliumin alkusanat, ja olen pohdiskellut niiden tarkoitusta. Jos Jumala loi koko maailman sanallaan, mitä kaikkea meidän sanamme kaiken aikaa luovat? Manifestoimme koko ajan ajatuksilla, tunteilla, teoilla ja sanoilla. Ajatuksilla on valtavasti voimaa, mutta jos niitä vain pyörittelee päässään eikä koskaan päästä purkautumaan ulos sanoina tai tekoina, ne eivät johda mihinkään. Asioiden...

0 1
Energian kolme valuuttaa

Energialla on materiaalisessa maailmassa kolme erilaista konkreettista valuuttaa, jotka kaikki virtaavat, joskaan eivät aina soljuvasti. Virtaus voi tukkeutua, ja tällöin on tärkeää keksiä, miten virtauksen saisi uudelleen vapautettua kulkemaan esteettömästi. Raha on arvon valuutta. Se on saanut talouskasvua palvovassa kulttuurissa sen verran paljon painoarvoa, että monille se on ainoa todellinen ja kouriintuntuva valuutta. On hyvä muistaa, että raha on kuitenkin vain omanlaistaan energiaa aineellisessa muodossa; sille ei tarvitse eikä pidä...

0 3
Tarot alitajunnan peilinä

Tarot-pakka muodostuu seitsemästäkymmenestäkahdeksasta kortista. Se jakautuu kahteen osaan: Suurten salaisuuksien kortteihin, joita on 22, ja Pienten salaisuuksien kortteihin, joita on 56. Kukin suurten salaisuuksien korteista kuvaa jonkinlaista arkkityyppistä hahmoa tai asiakokonaisuutta. Pienten salaisuuksien kortit puolestaan jakautuvat neljään maahan. Sauvat, Maljat, Miekat ja Lantit edustavat kukin yhtä neljästä elementistä. Sauvojen elementti on tuli, joka kuvastaa puhdasta elinvoimaa. Maljat edustavat vesielementtiä ja peilaavat tunteita ja alitajuntaa. Miekat ovat ilman elementin tunnus, mielen...

0 1
Tunne = rukous

Mitä tunteet oikeastaan ovat? Sikäli kun tunteista opetetaan lapsille yhtään mitään esimerkiksi koulussa, pääsee ehkä syntymään sellainen käsitys, että tunteet ovat vaikeasti hallittavia kehollisia reaktioita erilaisiin tilanteisiin, jotakin mikä olisi hankalan luonteensa vuoksi syytä häivyttää mahdollisimman tehokkaasti. Rationaalisen päättelyn taitoja hiotaan kyllä samanaikaisesti, kun tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja käsitteleminen jäävät uskomattoman vähäiselle huomiolle. Tunne-energia on yksi ihmisen suurimpia voimia, vain ovelasti piilossa päivänvalossa. Nykyään puhutaan jo yleisesti jonkin verran mielen...

0 2
Löydä kauneus

Moni vetovoiman lakiin tutustunut miettii, miten voisi kohottaa omaa värähtelytaajuuttaan helpolla ja mukavalla tavalla. Otsikossa on yksi vastaus kysymykseen: asiasta kuin asiasta voi halutessaan löytää sen kauneuden. Kauneus on nimensä mukaisesti hyvin korkea ja kaunis värähtely. Pikkulapset ovat mestareita löytämään ympäriltään kauniita yksityiskohtia, joita voi ihailla keskittyneesti vaikka kuinka kauan, eikä mikään estä aikuista ottamasta tätä taitoa uudelleen käyttöön. Suomen luonto on täynnä kauneutta kaikkina vuodenaikoina, joten tätä aktiviteettia harrastaakseen...

0 2
Manifestointienergian ylläpitäminen

Välillä vastassa on haasteita, jotka saavat toden teolla uskomaan, että manifestointiprosessi ei sittenkään toimi, koska mitään ei tunnu tapahtuvan yrityksistä huolimatta. Prosessi kuitenkin toimii joka kerta, joten silloin kun mitään ei tunnu tapahtuvan, on tehtävä hieman salapoliisityötä. Pienten ja arkipäiväisten asioiden manifestoiminen sujuu yleensä ongelmitta, koska taustalla ei ole mitään massiivisia jarruja. Kuitenkin mitä isompi ja keskeisempi asia on kyseessä, sitä isommat ja monimutkaisemmat energeettiset taustat sillä on. Jotta onnistuminen...

0 1
Alitajunnan dynamiikka

Me ihmiset olemme kaikki manifestointiautomaatteja, ja maailman meno ulkopuolella on sisäisen todellisuutemme juoksevaa, dynaamista ilmentymää. Jos joku ei luo omaa elämäänsä tietoisesti ja harkiten, alitajunta luo sen hänen puolestaan, mutta lopputulos ei tällöin ole kontrolloitavissa. Se, minkälaiseksi elämä muodostuu alitajuisessa ohjauksessa, riippuu siitä, minkälaisen alitajuisen ohjelmoinnin on osakseen sattunut saamaan. Ohjelmoinnilla tarkoitan kaikkia lukemattomista toistoista syntyneitä toimintamalleja ja uskomuksia, joita painetaan alitajuntaan etenkin varhaisien elinvuosien aikana. Toistot synnyttävät toimintamallin, ja...

0 2
Tunne energiasi

Rationaalisena itseään pitävällä nykyihmisellä on tapana samaistua tietoiseen mieleensä. Jos kuitenkin pyrkii ratkaisemaan kaikki elämänsä suuret kysymykset puhtaasti älyllä, päätyy monesti umpikujaan, sillä ihmisessä on paljon sellaista, mikä on järjelle täysi mysteeri. Itse olen tällaisessa tilanteessa joutunut pakon edessä kysymään, missä muualla vastaus sitten voisi olla, ja saanut avukseni erilaisia työkaluja tietoisuuden ja sitä ylläpitävien energioiden ymmärtämiseen. Kuten edellisessä kirjoituksessani mainitsin, meidän on hyvä tuntea omat energiamme. Niin kuin käsite...

0 1
Vetovoiman laki

Vetovoiman laki on universaali lainalaisuus, jonka sisältö on se, että samankaltainen vetää puoleensa samankaltaista. Lähemmin tarkasteltuna kyse on asioiden värähtelytaajuuksista. Käytännön tasolla ajatukset ja tunteet, joiden värähtelytaajuus on korkea, vetävät puoleensa asioita, ihmissuhteita ja tapahtumia, joilla myös on korkea ominaisvärähtely. Vastaavasti matalalla taajuudella värähtelevät ajatukset ja tunteet vetävät puoleensa matalalle värähtelytaajuudelle ominaisia kokemuksia. Värähtelytasojen tarkempi analyysi on vaativa alue, mutta karkeana yleistyksenä voidaan sanoa, että positiiviset asiat ja tunnetilat värähtelevät...

0 14
Katsahda toisaalle

Oletko koskaan odottanut kärsimättömästi, että vesikattila alkaisi kiehua liedellä, ja poistunut sitten hetkeksi huoneesta – vain huomataksesi takaisin tullessasi, että lopultakin se kiehuu? Itse havaitsin tämän ilmiön olemassaolon teini-ikäisenä ruoanlaittoa opetellessani, ja toistuvat voimakkaat kokemukset siitä saivat minut epäilemään jo varhain, että kyse on jostakin muusta kuin pelkästä sattumasta. Muutaman viime vuoden aikana olen saanut vahvistuksen sille, että ilmiö on aivan todellinen, ja oppinut tuntemaan myös mekanismin sen takana. Kuten...

0 4
Fake it till you make it

Yksi manifestoinnin perusperiaatteista tiivistyy otsikkoon hauskalla tavalla. Feikkaa, kunnes onnistut. Teeskentele, että sinulla on jo haluamasi asia, kunnes sinun ei enää tarvitse teeskennellä. Elä elämääsi ikään kuin toivottu asia olisi jo tapahtunut. Tähän kätkeytyy luovuutemme taika: alitajunta ei osaa erottaa kuviteltua todesta. Jos onnistuu uskottelemaan itselleen jotakin tarpeeksi tehokkaasti, siitä alkaa muodostua kuvitellun sijaan totta. Olennaista on se, kuinka paljon energiaa ja huomiota antaa unelmalleen suhteessa arkitodellisuuteen. Useimmilla meistä on...

2 1
Manifestointiprosessi

Viittasin manifestointiprosessiin jo edellisessä postauksessani, jossa käytin vertauskuvana kammen kääntämistä yksinkertaisessa mekaanisessa kojeessa. Manifestointiprosessi on todellisuudessa hieman yksittäistä käden liikettä monimutkaisempi, mutta ei kuitenkaan mittavasti. Siinä on kaiken kaikkiaan kolme yksinkertaista, keskenään yhtä tärkeää vaihetta, jotka esittelen kohta yksityiskohtaisesti. Nämä vaiheet ovat 1) luominen, 2) kutsuminen ja 3) irti päästäminen. Luo. Jotta voisi manifestoida jotakin, kaikkein ensimmäiseksi tulee päästä selvyyteen siitä, mitä haluaa luoda. Jos ei edes suunnilleen tiedä mitä...

0 0