Energia

15 posts
Selväaistit

Selväaistit ovat kykyjä, joilla aistitaan energioita. Ne vastaavat fyysisiä aisteja, mutta eivät toimi välttämättä suoraan aistinelinten välityksellä, vaan aistija saa niiden välittämän tiedon vaikutelmina mieleensä. Vaikutelmat voivat olla niin näkö-, kuulo kuin tuntoaistimuksiakin, tai jopa hajuja ja makuja (harvemmin). Selväaistit tuovat tärkeää tietoa hengen maailmasta, jos niille vain haluaa olla vastaanottavainen. Selvänäköisyys on yleisimmin tunnettu selväaisti. Siinä tieto saapuu näköaistin välityksellä: erilaisina unina, näkyinä tai symboleina. En ole koskaan pitänyt...

4 5
Energioiden tärkeysjärjestys

Kun energia materialisoituu, se muuntuu erilaisiksi valuutoiksi ja jatkaa sen jälkeen virtaamistaan muun muassa rahan, huomion ja elinvoiman muodossa. Olen huomannut, että näillä valuutoilla on keskinäinen tärkeysjärjestys, ja jos niitä yrittää pyydystää itselleen, tämä järjestys on syytä ymmärtää. Kunkin valuutan asema riippuu toki jonkin verran yksilön omasta sisäisestä tärkeysjärjestyksestä, mutta uskon että se on melko sama sekä itselleni että universaalisti: ensimmäisenä tulee terveys ja elinvoimaisuus, toisena huomio ja vasta kolmantena...

0 3
Lihastestaus

Lihastestaus on itselleni ollut yksi kaikkien aikojen mielenkiintoisimmista löydöistä itsetuntemuksen kasvattamisessa. Se on soveltavan kinesiologian menetelmä, jonka avulla pystytään kysymään kysymyksiä suoraan alitajunnalta eli keholta itseltään. Testausta käytetään esimerkiksi sen toteamiseen, mitä rajoittavia uskomuksia ja kielteisiä tunteita alitajunnassa piilee. Kun ihminen toistaa ääneen väitteen, joka resonoi totena hänen alitajunnassaan, lihaksia ympäröivä sähkömagneettinen kenttä vahvistuu, ja tällöin myös lihaksen voima kasvaa. Jos taas ääneen sanotaan epätosi väite, lihaksen voima heikkenee. Lihaksen...

0 2
Energiashifti

”51 prosentin sääntö” Alitajunta suorittaa pääsääntöisesti toistuvia, automatisoituneita prosesseja. Alitajuiset uskomukset, traumat, tunteet ja asenteet ovat kuin ohjelmia, joita ajetaan päivästä ja vuodesta toiseen, ellei mikään ulkopuolinen tekijä tule puuttumaan tilanteeseen. On kuitenkin olemassa keinoja läpäistä tietoisen mielen ja alitajunnan välinen barrikadi, jolloin alitajuista ohjelmointia voidaan muuttaa. Tähän kykenevät niin isot ja dramaattiset elämäntapahtumat kuin varta vasten siihen tarkoitukseen kehitetyt tekniikatkin (kuten ThetaHealing). Alitajunnalle on ominaista tietynlainen mustavalkoisuus: asiat ovat...

0 2
Miehisen ja naisellisen voiman napaisuudet

Miehinen energia on luonteeltaan aktiivista, sillä on fokus ja suunta. Naisellinen voima on puolestaan passiivista, vastaanottavaa. Perinteinen yhdyntä on täydellinen analogia tälle kahden erinapaisen voiman vastakkaisasetelmalle. Tärkeintä tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta on ymmärtää, että miehinen voima on luonteeltaan työntävää, naisellinen taas vetävää. Jos jotakin halutaan saavuttaa miehistä voimaa käyttäen, sitä tavoitellaan ja sen luon etsiydytään aktiivisesti. Jos taas haluaa käyttää naisellista voimaa tavoitteen saavuttamiseen, menestyksen salaisuus on pysyä paikallaan, virittäytyä oikealla...

0 0
Ihmissuhteiden energiat

Mitä ihmissuhteet oikeastaan ovat? Arkipäivän kanssakäymisen keskellä ei aina kykene havaitsemaan niiden syvempiä tasoja. Oman elämäni merkillisyyksien ymmärtämiseen on auttanut paljon se tieto, että ihmissuhteet ovat pohjimmiltaan energeettisiä sopimuksia toisten kanssa. Teemme siis jonkun kanssa diilin siitä, että yhdistämme voimamme saadaksemme aikaan jotakin. Samalla muodostamme energeettisiä siteitä ja kiinnikkeitä näihin ihmisiin. Joskus nämä diilit tuovat meille etua, joskus haittaa. Parhaimmassa tapauksessa kaikki osapuolet voittavat. Toisinaan toinen osapuoli vie itselleen kaiken...

0 1
Energian kolme valuuttaa

Energialla on materiaalisessa maailmassa kolme erilaista konkreettista valuuttaa, jotka kaikki virtaavat, joskaan eivät aina soljuvasti. Virtaus voi tukkeutua, ja tällöin on tärkeää keksiä, miten virtauksen saisi uudelleen vapautettua kulkemaan esteettömästi. Raha on arvon valuutta. Se on saanut talouskasvua palvovassa kulttuurissa sen verran paljon painoarvoa, että monille se on ainoa todellinen ja kouriintuntuva valuutta. On hyvä muistaa, että raha on kuitenkin vain omanlaistaan energiaa aineellisessa muodossa; sille ei tarvitse eikä pidä...

0 3
Pankkitilin saldo ja vetovoiman laki

Raha on omanlaistaan energiaa materialisoituneena fyysiseen olomuotoon – tai vähintään pankkitilin saldoksi. Rahan luontainen taipumus on virrata, ja jos tämä virta tukkeutuu, siitä seuraa monia ongelmia niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Hyvä uutinen on se, että tukokset ovat avattavissa oikeanlaisilla henkisillä työkaluilla. Olen aina tiennyt intuitiivisesti erään asian, nimittäin tämän: kun pankkitilillä on runsaasti puskuria, se vetää puoleensa lisää rahaa, mutta jos puskuri syödään pois, myös muu rahavirta tyrehtyy. Aiemmin...

0 2
Naisellinen voima

On olemassa kahta erityyppistä voimaa, joita on suomenkielisillä termeillä hankala erotella, mutta englanniksi nämä käsitteet ovat power vs. force. Ensiksi mainitun merkityssisällöt viittaavat voimaan, valtaan ja energiaan, jälkimmäisen puolestaan voimaan, pakkoon ja väkivaltaan. Voimalla on siis kaksi puolta, joista ensin mainitun katson olevan luonteeltaan vahvemmin naisellinen, jälkimmäisen puolestaan enemmän miehinen. Tarkoitus ei ole asettaa näitä voimia paremmuusjärjestykseen tai väittää, että ne ovat tiukasti sukupuolittuneita. Riippumatta siitä, oletko mies vai nainen,...

0 1
Todennäköisyyksien manipuloiminen

Onko elämä satunnaisgeneraattori, vai voiko jokainen itse vaikuttaa siihen, millä todennäköisyydellä tietyt asiat tapahtuvat juuri hänelle? On yleisesti hyväksytty tosiasia, että joidenkin tapahtumien todennäköisyyksiä voidaan minimoida tai maksimoida suorittamalla oikeanlaisia edistäviä tai estäviä toimia. Esimerkiksi liikenneonnettomuuden todennäköisyyttä pystytään pienentämään vähentämällä riskitekijöitä tieliikenteestä. Vastaavasti onnistumisen todennäköisyyttä esimerkiksi jonkin urheilulajin kilpailusuorituksessa voidaan lisätä runsaalla harjoittelulla. Sekä matemaattiset lainalaisuudet että ulkoiseen todellisuuteen vaikuttavat toimenpiteet hyväksytään siis selityksenä sille, miksi jotakin tapahtuu tai jää...

0 1