Me ihmiset olemme kaikki manifestointiautomaatteja, ja maailman meno ulkopuolella on sisäisen todellisuutemme juoksevaa, dynaamista ilmentymää. Jos joku ei luo omaa elämäänsä tietoisesti ja harkiten, alitajunta luo sen hänen puolestaan, mutta lopputulos ei tällöin ole kontrolloitavissa. Se, minkälaiseksi elämä muodostuu alitajuisessa ohjauksessa, riippuu siitä, minkälaisen alitajuisen ohjelmoinnin on osakseen sattunut saamaan.

Ohjelmoinnilla tarkoitan kaikkia lukemattomista toistoista syntyneitä toimintamalleja ja uskomuksia, joita painetaan alitajuntaan etenkin varhaisien elinvuosien aikana. Toistot synnyttävät toimintamallin, ja mitä pidemmälle tämä malli automatisoituu, sitä vaikeampi sitä on enää tiedostaa. Aivoissa syntyy eräänlainen oikopolku. Tämä on mielekästä, sillä ihmisellä on vain rajattu määrä kognitiivista kapasiteettia käytössään kullakin hetkellä, ja ”automaattiohjauksen” käyttäminen vapauttaa tätä kapasiteettia muuhun huomattavan paljon.

Tästä esimerkkinä toimii vaikkapa autolla ajaminen: kuljettajaksi opetellessa auton polkimiin, ohjauspyörään, vaihteistoon, tuulilasinpyyhkijöihin ynnä muuhun on ensin kiinnitettävä tietoisesti huomiota, mutta sen jälkeen kun auton hallintalaitteiden käyttö on automatisoitunut, vapautuneen kapasiteetin voi käyttää liikenteen havainnoimiseen.

Alitajunnan oikopolut säästävät tietoista mieltä ylikuormitukselta. On kuitenkin tilanteita, joissa alitajunta ei toimi tietoisten pyrkimysten tukijana vaan heittää esteitä tielle. Mitä enemmän alitajunnassa on negatiivista kuormaa, sitä tehokkaammin vetovoiman laki vetää puoleensa negatiivisia kokemuksia. Se, millaisia uskomuksia vanhemmat ja muu lähipiiri iskostavat lapseen hänen varhaisvuosinaan, on tässä hyvin merkittävässä asemassa.

Hyvä uutinen on se, että tätä ohjelmointia voidaan muuttaa myös myöhemmin, aikuisiällä. Muutos tapahtuu tiedostamisen kautta: kun saa selville, mitä ongelmallisia ja elämää rajoittavia uskomuksia itsellä on, niitä on mahdollista alkaa työstää.

Olen kokeillut erilaisia hoitomuotoja, joiden avulla aivojaan voi tietoisesti uudelleenohjelmoida. Kun operoidaan Theta-aivoaalloilla, on mahdollista ohittaa tietoisen mielen ja alitajunnan välillä sijaitseva raja-aita ja työskennellä suoraan alitajunnan kanssa. Esimerkiksi hypnoosi ja ThetaHealing ovat hoitomuotoja, jotka perustuvat juuri tähän. Myös toistolla, esimerkiksi positiivisilla affirmaatioilla, voi muokata alitajuista ohjelmointia. Kun alitajunnan ohjelmointia muutetaan, syntyy uusia hermoyhteyksiä, ja mitä enemmän niitä vahvistetaan, sitä voimakkaammin todellisuus alkaa muokkautua erinäköiseksi kuin ennen. Koska alitajunta on noin 10–20 kertaa voimakkaampi kuin tietoinen mieli, massiivisten esteiden purkaminen sieltä vaatii yleensä pitkäjänteistä työskentelyä.

Alitajunta on luonteeltaan hyvin erilainen kuin tietoinen mieli. Se ei osaa erotella, mikä uskomus on hyvä tai paha, toivottava tai ei-toivottava, vaan tämä erottelu pitää tehdä ensin tietoisessa mielessä. Alitajuntaa tulee ensin ymmärtää, jotta sen energioita osaisi käyttää hyödyksi. Negatiiviset blokit voivat haitata menoa pahastikin, mutta vastaavasti syvään juurtuneet hyödylliset uskomukset ja tunnelataukset antavat haltijalleen hyvin paljon positiivista vipuvoimaa.

Seuraavassa kirjoituksessani käsittelen tarkemmin yhtä alitajunnan keskeistä erovaisuutta tietoisesta mielestä: sitä, että alitajunta ymmärtää kovin heikosti kieltosanoja.

Kuva: © Jeka84, StockFreeImages.com

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *